Leren – Werken – Leveren


Ronde tafel waar mensen aanzitten

Bikkelz is een daadkrachtige sociale onderneming die ontwikkeling, scholing, praktijkervaring en werk biedt aan mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze werk hebben en houden. Aan de ene kant een leer/werkbedrijf waarbinnen mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt zich opnieuw kunnen uitvinden en herpakken. Aan de andere kant een sociale multi-leverancier van diverse diensten: kantoorartikelen en werkomgeving, controle brandveiligheid, relatie- en eindejaarsgeschenken en ondersteuning bij online marketing. Bikkelz is als leer-werk-bedrijf op zoek naar persoonlijk rendement bij mensen met een normale tot hogere begaafdheid die vaak gehinderd worden door enige arbeidsbeperkingen.

Bikkelz-medewerkers helpen en ontzorgen klantrelaties op sociale inkoop. We doen dit in samenwerking met betrokken kennispartners en leveranciers. De collega’s binnen Bikkelz zijn professioneel en bijzonder gemotiveerd om het beste voor de klant te doen. Inkopen via Bikkelz is een bewuste keuze, sociaal en zeker ook bedrijfseconomisch verantwoord. Het transformeert een klant tot relatie in arbeidsparticipatie. Bikkelz is een lerende en leverende organisatie, die vrijwel volledig gerund en gedragen wordt door mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hadden! Bikkelz Sociaal ondernemend is 6 jaar geleden opgestart vanuit Rensson Opleidingen en trainingen. Dit bedrijf is in 1998 ontstaan doordat de oprichter na een tijdelijke uitval uit het arbeidsproces geen betaalde baan meer kon vinden. Hij werd zelf gehinderd door enige beperkingen waardoor hij als ‘te risicovol’ werd bestempeld. Zijn mogelijkheden kregen daardoor geen kans meer. De onderwijsachtergrond van de initiatiefnemer en de gedrevenheid van medewerkers en partners maakten dat in ruim 20 jaar tijd meer dan 25.000 mensen scholing en instructie hebben ontvangen. Rensson Opleidingen en trainingen geeft een solide basis om mogelijkheden in mensen te (her)ontdekken ondanks hun eventuele beperkingen.

Bikkelz biedt een betrokken leer-werk-omgeving die wel degelijk ook iets van mensen vraagt. Het vinden van persoonlijk rendement en dit omzetten naar bedrijfsmatig rendement blijkt de opening naar betaald werk zowel binnen als buiten Bikkelz. Belangrijkste voedingsbodems voor succes zijn de samenwerking met kennispartners/leveranciers en het sociale relatienetwerk. Dit netwerk bestaat uit ‘klanten’, bedrijven en organisaties die socialer inkopen en inclusiever ondernemen een prioriteit geven. Op dit moment zijn ruim 30 Bikkelz-collega’s actief.

PSO logo De Normaalste Zaak logo